BULLIT Usługi i Doradztwo Techniczne

    Wojciech Albrecht
Certyfikowany Rzeczoznawca Pojazdów Samochodowych i Techniki Motoryzacyjnej
wpisany na Listę Rzeczoznawców Ministra Transportu pod nr RS001212

 
Oferta Dlaczego warto wybrać właśnie nas Aktualności Szkolenia, praktyki, praca O nas /
O.Założyciel
Kontakt/Linki

 

- Wyceny pojazdów– na potrzeby prywatne, dla urzędów, do zabezpieczenia wierzytelności, podziału majątku, licytacji, dopłat, dofinansowania, programów pomocowych itp
- Wyceny pojazdów uszkodzonych – na potrzeby prywatne, do celów handlowych, w sporze z Ubezpieczycielem , możliwość wyliczenia wartości pozostałości i poprawnego ustalenia wartości szkody całkowitej
- Kompleksowa ocena stanu technicznego pojazdu
- Sporządzanie ocen technicznych pojazdów, np. celem złożenia roszczenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
- Sporządzanie kosztorysów napraw pojazdów
- Weryfikacja poprawności wykonanych napraw
- Opinie techniczne
- Doradztwo techniczne, wdrażanie nowych projektów, technologii
- Szkolenia specjalistyczne dla Rzeczoznawców lub kandydatów na Rzeczoznawców
- Ruch drogowy, rekonstrukcje wypadków
- Identyfikacja pojazdu, ustalenie nr VIN, zaświadczenia w przypadku zniszczenia nr VIN, skorodowania pola numerowego
- Pojazdy zabytkowe – opinia, biała karta
- Maszyny rolnicze
- Maszyny i urządzenia – wycena, ocena stanu technicznego, wartość rynkowa, odtworzeniowa, księgowa, likwidacyjna, w warunkach sprzedaży wymuszonej